Cung cấp hóa chất xây dựng - Phụ gia bê tông - Hoá chất chống thấm - Vữa sửa chữa - Vữa lỏng bù co ngót - Sơn epoxy - Thi công chống thấm - Thi công các hệ thống sàn công nghiệp - Sơn Epoxy sàn công nghiệp - Tư vấn giải pháp cho các công trình dân dụng và công nghiệp

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2008

Sikament® R4

Mô tả:
Dùng để sản xuất bêtông chảy, bêtông có cường độ cao của các cấu kiện như: tấm sàn, nền móng, tường, cột, dầm đà. Định mức: 1 lít / 100 kg ximăng

Không có nhận xét nào: